חנות וירטואלית - שופ פקטורי

הצעת חוק - מטרות ועקרונות

מחבר: שופ פקטורי | תאריך: 13/06/10

הצעת חוק מסחר אלקטרוני, התשס"ח 2008 היא פרי עבודתה של ועדה ממשלתית בין משרדית שפעלה בין השנים 1999- 2003.
הצעת החוק שנידונה בכנסת בשנת 2008 אך לא הסתיימה בחקיקה, עוסקת בעיקר בשתי סוגיות:

קיומה ומעמדה של דרישת הכתב בדיני החוזים (ובפעולות משפטיות בכלל) בעולם המסחר האלקטרוני ואחיותן בנזיקין של ספקים של שירותי אינטרנט.
סוגיות אלו אינן קשורות לכאורה אך שתיהן חלק מהדיון בשאלה רחבה יותר: האם החידושים הטכנולוגיים בעולם המסחר האלקטרוני מחייבים שינוים גם בעולם המשפט או שניתן להחיל בדרך הפרשנות את הכללים והעקרונות הקיימים - המותאמים לעולם הנייר, הכתב והדפוס - גם על עולם חדש זה ?
מאמר זה מתאר את העקרונות והמטרות של הצעת החוק על רקע המשפט המשווה, תוך התייחסות לאופן עבודתה של ועדת מסחר אלקטרוני ולשיקולים שעמדו לפניה בעת קבלת ההצעה

מסחר אלקטרוני - ראשי